fbpx

ISHTAR Internet stranice www.ishtar.ba mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.ishtar.ba Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe je ISHTAR d.o.o. iz Sarajeva.

ISHTAR d.o.o. putem Internet prodavnice omogućuje kupovinu cjelokupnog ISHTAR asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će se pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informisanje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.

Sve cijene izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti (KM). Korisnike upućujemo da se prije kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima, te da ih redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

ISHTAR d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizišle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

ISHTAR d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.ishtar.ba internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

ISHTAR d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.ishtar.ba u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

 

NAPOMENA:

ISHTAR d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovno i detaljno provjeravaju.

 

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu www.ishtar.ba za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i ISHTAR d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem www.ishtar.ba uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu ISHTAR d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

  1. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrovani korisnik www.ishtar.ba,
  2. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +387 61 75 75 85 i +387 61 75 75 85 telefonskih linija ili putem elektronske pošte zaprimljene na info@ishtar.ba.

 U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku, te dostaviti validnu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjena upotreba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ISHTAR d.o.o. zadržava pravo da, prema slobodnoj procjeni, ugasi registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

U slučaju da ISHTAR d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će telefonom ili elektronskom poštom stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.ishtar.ba može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na na zalihi.

Akcijske cijene vrijede isključivo u vrijeme akcije. Odgoda slanja ili preuzimanja proizvoda na akciji moguća je isključivo ukoliko su proizvodi plaćeni unaprijed, uplatom na transakcijski račun ili kartičnim plaćanjem.

Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda) smatra se da je sklopljen Ugovor između ISHTAR d.o.o. i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slijedećim slučajevima:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ISHTAR d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ISHTAR d.o.o., Antuna Branka Šimića 2A, 71000 Sarajevo), ili elektronskom poštom na info@ishtar.ba, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektronske pošte.

 Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ISHTAR d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ISHTAR d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu ISHTAR d.o.o., Antuna Branka Šimića 2A, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ISHTAR d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

 Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +387 61 75 75 85 ili +387 61 33 00 60 ili se javi na info@ishtar.ba kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju Korisnik će biti obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tokom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti ISHTAR d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio ISHTAR d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.