fbpx

SIGURNOSNI ASPEKTI 

E-Commerce usluga razvijena je u skladu sa najvišim mogućim standardima za plaćanje platnim karticama na internet prodajnim mestima. U cilju dodatne zaštite kreirana su dva načina transakcija:

  • DMS transakcije (PA)
  • SMS transakcije (DB)

DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija – PA)  podrazumijevaju dva koraka u procesu plaćanja: on-line autorizacija transakcije tj. rezervacija sredstava koja se vrši prilikom naručivanja robe/usluge, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice korisnika platne kartice, i drugi korak naplata rezervisanih sredstava koju vrši Trgovac

nakon slanja ili isporuke robe (potvrda DMS transakcije). Rezervisana sredstva su garantovano dostupna za naplatu u roku od 7 kalendarskih dana (168 sati) od rezervacije.

SMS (SingleMessage) tip transakcije (Debit – DB) – podrazumijeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice korisnika platne kartice prilikom naručivanja robe/usluge. Ovaj tip transakcija koristi se za robe i usluge koje su odmah dostupne ili se isporučuju/preuzimaju elektronskim putem .

Registracija korisnika

Poželjno je omogućiti registraciju korisnika internet prodajnog mjesta. Obavezna polja koja bi korisnik trebao da popuni su:

  • Ime i prezime
  • Adresa, mjesto i država stanovanja
  • Kontakt telefoni (fiksni/mobilni) bar jedan mora biti unesen
  • E-mail adresa
  • Kontrolisati da li se adresa isporuke kupljene robe podudara sa adresom iz registracije

 

Za usluge/proizvode koji se isporučuju neposredno nakon transakcije preporučujemo da se koristi ‘CAPTCHA’ prilikom iniciranja transakcije kao dodatni vid zaštite. Akceptant je u obavezi da čuva logove sa server o preuzimanju robe i/ili pruzanju usluge koja je omogućena korisniku.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju za nestandardne nabavke i nabavke sa velikim iznosima i izvršiti telefonske provjere prije isporuke robe. O svim sumnjivim/nestandardnim kupovinama Trgovac je u obavezi da obavijesti Banku bez odlaganja i prije isporuke robe i usluga putem mail adrese za korespodenciju.