fbpx

ISHTAR d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika www.ishtar.ba internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. ISHTAR d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi ISHTAR  d.o.o.

ISHTAR d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obaveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja, te kvalitetnijeg pružanja svih usluga.

ISHTAR d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe www.ishtar.ba bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

www.ishtar.ba  prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. www.ishtar.ba će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja www.ishtar.ba od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.ishtar.ba će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Www.ishtar.ba ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. www.ishtar.ba za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.